۱۴۰۳ پنج شنبه ۴ مرداد
Thursday, July 25, 2024
سال جهش تولید با مشارکت مردم
جستجو
اساسنامه
اساسنامه بنیاد خیریّن حامی دانشگاه تربت حیدریه

مقدمه:

با تاسی از سیره انبیای الهی و ائمه معصومین علیهم السلام به انگیزه تجلی مبانی والای انسان دوستی، اشتیاق بیکران و خلوص و اعتقاد انسان های مؤمن به ایجاد امکانات و زمینه های آموزشی و تربیتی به منظور رشد و شکوفایی استعدادهای جوانان ایران اسلامی و همچنین بهره گیری از توانمندیهای مادی و معنوی خیّرین و تشویق و ترغیب توانگران و نیک اندیشان در تقویت و گسترش زیر ساختهای آموزش عالی، بارقه ای گردید تا افراد خیّر و خداجوی با عزمی راسخ و اراده ای مشترک، سازمانی مردم نهاد(NGO)به نام بنیاد خیّرین حامی دانشگاه تربت حیدریه را بر اساس اساسنامه حاضر و بشرح ذیل تأسیس نمایند .

کلیات :

ماده 1- نام بنیاد((بنیاد خیّرین حامی دانشگاه تربت حیدریه )) می باشد که در ادامه اساسنامه، به اختصار بنیاد نامیده می شود .

ماده 2- هیات موسس که به منظور پایه گذاری و راه اندازی بنیاد تشکیل شده شامل افراد ذیل می باشد .

دکتر حمیدرضا برادران شرکاء
دکتر سعید باستانی
دکتر رضا مهرآمیز
حجت الاسلام و المسلمین عباسعلی علیزاده
مهندس احمد علی موهبتی
مهندس مهدی اخلاقی پور
مهندس نعمت الله منفرد
مهندس نادر کریمی
آقای احمد بلبل
ماده3- بنیاد دارای تابعیت ایرانی بوده و ملزم به رعایت مفاد قانون اساسی و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و مصوبات هیات امنای بنیاد خیّرین حامی آموزش عالی می باشد0

ماده 4- مدت فعالیت بنیاد از آغاز تاسیس، نامحدود می باشد0

ماده 5- فعالیت بنیاد در سطح ملی بوده و دفتر مرکزی آن در شهرتربت حیدریه (دانشگاه تربت حیدریه )مستقر می باشد0

ماده 6- بنیاد فاقد هر گونه فعالیت سیاسی می باشد و هیچ یک از اعضا آن مجاز به فعالیت سیاسی، انتفاعی به نام بنیاد نیستند0

تبصره 1 –بنیاد از نظر مالی مستقل است ولی تحت نظارت هیات امنای بنیاد خیّرین آموزش عالی فعالیت خواهد نمود.

تبصره 2- تعامل و همراهی با مجامع خیریه مشابه داخل و خارج از کشور بلامانع است 0

اهداف :

ماده 7- هدف از تشکیل بنیاد، بهره گیری از توانمندیهای مادی و معنوی خیّرین و تشویق و ترغیب نیکوکاران و نیک اندیشان در تقویت و گسترش زیر ساختهای دانشگاه تربت حیدریه به شرح ذیل می باشد:

: 7-1 اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی وقف و باقیات و صالحات در جامعه و بهره گیری در جهت رشد کمی و کیفی دانشگاه.

. 7-2ارائه مشاوره و بستر سازی جهت تسهیل در امر سرمایه گذاری بهینه خیّرین آموزش عالی.

. 7-3شناسایی ، تقدیر و حمایت همه جانبه از خیّرین و واقفین دانشگاه.

. 7-4نظارت بر حسن انجام نظرات و اهداف شرعیه خیّرین و واقفین در طول حیات ایشان و بعد از آن.

. 7-5ایجاد زمینه ها و بسترهای مناسب ( اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی )جهت تقویت و استمرار حمایتهای خّیرین و واقفین از دانشگاه.

. 7-6 برنامه ریزی و سازماندهی برای جذب کمکهای مردمی و دولتی در جهت ساخت و افزایش فضاهای مورد نیاز دانشگاه باهمکاری و هماهنگی بنیاد خیّرین حامی آموزش عالی.

. 7-7 نظارت بر حسن انجام تعهدات دانشگاه در قبال خیّرین، واقفین و تبرعات و موقوفات ایشان با همکاری بنیاد خیّرین حامی آموزش عالی و کمیته خیّرین وزارت علوم.

. 7-8 نظارت به منظور حسن احداث پروژه های خیّر ساز دانشگاه.

. 7-9نظارت و پیگیری تخصیص سهم پنجاه درصدی وزارت علوم از پروژه هایی که پنجاه درصد از کل اعتبارات آنرا خیّر یا خیّرین پرداخت کرده باشند و به پنجاه درصد پیشرفت فیزیکی رسیده باشند، با هماهنگی بنیاد خیّرین حامی آموزش عالی و همکاری کمیته خیّرین وزارت علوم.

. 7-10حمایت از دانشجویان بی بضاعت دانشگاه از طریق راه اندازی صندوق قرض الحسنه دانشجویی و صندوق نیکوکاری.

. 7-11حمایت و پشتیبانی از اقدامات فرهنگی و اسلامی در دانشگاه.

. 7-12 پشتیبانی و حمایت از سنت پسندیده ازدواجهای دانشجویی در دانشگاه.

. 7-13حمایت از طرحهای پژوهشی و تحقیقاتی دانشجویان و اساتید دانشگاه.

7-14 حمایت از پژوهشگران و نخبگان دانشگاه.

-7-15 حضور و مشارکت در خرید و تامین تجهیزات و خدمات مورد نیاز دانشگاه.

-7-16 ایفای نقش فعال برای ارتباط دانشگاه با صنعت، تجارت و به طور کلی فضای کسب و کار.

-7-17 حمایت از کارآفرینان جوان دانشجو و شرکت های دانش بنیان نوپای دانشگاه.

-7-18 حضور، مشارکت و سرمایه گذاری در اجرای ایده ها و طرح های کاربردی و کارآفرینانه جهت تجاری سازی و تکمیل چرخه ایده تا محصول.

-7-19 تصدّی و اجرای کلیه برنامه ها و وظایف و اختیاراتی که با اهداف » بنیاد « مطابقت داشته و دانشگاه در راستای کاهش تصدی گری مراتب را برون سپاری نموده و یا خواهد نمود.

-7-20 انجام هرگونه فعالیت، اقتصادی، بازرگانی، تجاری، صنعتی و یا هرگونه فعالیتی که در بردارنده ایجاد ارزش افزوده درراستای تامین اهداف بنیاد باشد.

21-7- اقدام و انجام هر نوع فعالیتی که با روح و فلسفه اهداف مذکور در این ماده در راستای تامین اهداف مذکور در این ماده در راستای تامین اهداف » بنیاد « همخوانی و سنخیت داشته باشد.

-7-22 ایجاد کانون دانش آموختگان خیّر دانشگاه و عضوگیری به منظور حمایت های علمی پژوهشی و فرهنگی دانشگاه.

عضویت :

ماده 8- کلیه اشخاص دارای شرایط ذیل پس از معرفی 2 نفر از اعضای بنیاد و تایید هیات امنا به عضویت » بنیاد « در خواهند آمد.

-8-1 التزام به قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران.

-8-2 قبول شرایط اساسنامه.

-8-3 علاقمندی به تلاش در جهت فعالیتهای خیریه مرتبط با آموزش عالی.

ماده 9-خروج اعضا از » بنیاد «اختیاری بوده و در صورت تقاضای عضویت مجدد، می بایست مراحل عضویت را مجدد انجام دهند.

ماده 10- اخراج اعضا از بنیاد بعلت از دست دادن شرایط عضویت منوط به پیشنهاد یک سوم از اعضا و تصویب هیات امنا خواهد بود 0

ماده 11- عضویت در بنیاد، افتخاری و بدون انتظار مادی بوده و در راستای تلاش در جهت پیشرفت امور خیر در زمینه توسعه زیر ساختهای دانشگاه می باشد.

تشکیلات :

ماده 12-تشکیلات » بنیاد «شامل :1- هیات موسس2- مجمع عمومی 3- هیات امنا 4- هیئت مدیره 5- بازرسان -6 – مدیرعامل

هیات موسس :

ماده 13-هیات موسس به شرح ذکر شده در ماده 2 متشکل از افراد آشنا به مسائل آموزش عالی و فعالیت خیّریه بوده و مسئول به ثبت رساندن و راه اندازی کامل » بنیاد « می باشد.

ماده 14- پس از راه اندازی کامل » بنیاد « و تشکیل هیات امنا و بازرسان، فعالیت هیات موسس به اتمام می رسد.

مجمع عمومی :

ماده 15- مجمع عمومی ) اعم از عادی و فوق العاده( شامل کلیه اعضا بوده و سالانه یک بار به دعوت رئیس هیات امنا تشکیل جلسه می دهد 0

تبصره 1-در صورتی که رئیس هیات امنا در موعد مقرر بنا بر هر دلیلی به تکلیف خود عمل ننماید، با دعوت نایب رئیس هیات امنا،بازرس و یا بازرسان تشکیل خواهد شد.

تبصره 2- زمان تشکیل مجمع عمومی حداکثر 4 ماه پس از پایان هر سال مالی میباشد.

ماده 16- مجمع عمومی عادی با حضور نصف بعلاوه یک اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با اکثریت نسبی آرا نافذ خواهد بود 0

تبصره 1- در صورت عدم تشکیل مجمع عمومی عادی بعلت به حد نصاب نرسیدن، رئیس هیات امنا با دعوت مجدد از اعضا نسبت به تشکیل جلسه تا حداکثر یک ماه بعد اقدام می نماید که این جلسه با هر تعداد از اعضاء رسمیت یافته و مصوبات آن با اکثریت نسبی آرا نافذ خواهد بود 0

ماده 17- مجمع عمومی فوق العاده با درخواست هیات امنا ، یا یک سوم از اعضای مجمع عمومی و با ذکر علت، تشکیل و با دو سوم اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با رای سه چهارم از حاضرین نافذ خواهد بود 0

تبصره 1- در صورت عدم تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، بعلت به حد نصاب نرسیدن یک ماه بعد، مجمع فوق العاده با همان شرایط ماده 17 تشکیل خواهد شد و در صورت به حد نصاب نرسیدن مجدد، موضوع صورتجلسه مذکور در اولین مجمع عمومی عادی، قابل طرح ولی تصویب آن، طبق ماده 17 می باشد 0

ماده 18-وظایف مجمع عمومی عادی شامل موارد ذیل می باشد :

-18-1 تعیین خط مشی بنیاد بر اساس اهداف.

-18-2 استماع و رسیدگی گزارش هیات امنا .

-18-3 انتخاب اعضای هیات امنا و بازرسان و تعیین جانشینان هیات امنا و یا سایر مقامات مسئول بنیاد مانند اعضا ی علی البدل

-18-4 رسیدگی و تصویب ترازنامه مالی و بودجه سالیانه » بنیاد «.

-18-5 تعیین روزنامه کثیر الانتشار برای درج آگهی.

ماده 19- مجمع عمومی فوق العاده مسئول بررسی، اصلاح و تغییر مفاد اساسنامه و پیشنهاد انحلال و تسویه » بنیاد « می باشد .

هیات امنا :

ماده 20- هیات امنا به نمایندگی از مجمع عمومی ، مرجع تصمیم گیری در کلیه امور در چارچوب اساسنامه بوده و آئین نامه ها ودستورات را تصویب و ابلاغ می نماید 0

ماده 21-هیات امنا دارای 15 عضو اصلی و همچنین 5 عضو علی البدل می باشد.

تبصره 1- رئیس دانشگاه یا نماینده تام الاختیار وی در هر دوره که طبق مقررات تعیین و جایگزین می گردد به اعتبار شخصیت حقوقی خود و صرفنظر از پست و جایگاه سازمانی ، جزو اعضای اصلی هیات امنا می باشد.

-21-1 اعضای اصلی شامل15 نفر به همراه 5 نفر عضو علی البدل با رای مجمع عمومی به مدت 4 سال انتخاب می شوند.

تبصره 2- اعضای » بنیاد « جهت کاندیدا شدن برای انتخابات هیات امنا، لازم است 2 هفته قبل از انتخابات جهت کاندیداتوری ثبت نام نمایند.

-21-2 در صورت انصراف ، فوت یا بیماری صعب العلاج هر یک از اعضای اصلی، عضو علی البدل جایگزین می گردد.

21-3 -دعوت از مسئولین و کارشناسان جهت شرکت در جلسات هیات امنا بدون حق رای بلامانع می باشد.

ماده 22- جلسات عادی هیات امنا، حداقل هر سه ماه یکبار به دعوت رئیس هیات امنا یا نایب رئیس، تشکیل و با حضور حداقل نصف بعلاوه یک نفر از اعضا رسمیت یافته و مصوبات آن با رای نصف بعلاوه یک حاضرین، نافذ خواهد بود 0

تبصره 1- جلسه فوق العاده هیات امنا در صورت درخواست رئیس هیات امنا یا 3 نفر از اعضای هیات امنا با ذکر دلایل تشکیل خواهد شد 0

ماده 23- هیات امنا در اولین جلسه خود ملزم به انتخاب رئیس، نایب رئیس و منشی، از بین اعضای خود و به مدت 4 سال می باشد.

-23-1 اداره جلسات هیات امنا به عهده رئیس یا نایب رئیس هیات امنا می باشد .

ماده 24 – وظایف هیات امنا شامل موارد ذیل می باشد :

-24-1 برنامه ریزی فعالیتهای » بنیاد « بر اساس خطی مشی و برنامه های کلان تعیین شده توسط مجمع عمومی.

-24-2 بررسی، تصویب و ابلاغ آیین نامه ها، نظامنامه ها و پیشنهادات اجرایی مربوط به نحوه ی فعالیت » بنیاد «.

-24-3 بحث و بررسی پیشنهادات مدیر عامل ، هیات مدیره یا اعضای هیات امنا و نهایتا” تصویب و ابلاغ آن به هیات مدیره جهت اجرا

-24-4 بررسی پیشنهادات مربوط به تغییر مفاد اساسنامه و ارائه به مجمع عمومی فوق العاده جهت تصویب وهمچنین تفسیر اساسنامه.

-24-5 انتخاب هیات مدیره، از بین اعضای هیات امنا برای مدت 2 سال.

-24-6 بررسی و تایید مدیر عامل پیشنهادی از سوی هیات مدیره برای مدت 3 سال .

تبصره 1- انتخاب مجدد هیات مدیره ومدیر عامل برای دوره های بعد بلامانع است.

-24-7 عزل هیات مدیره، چنانچه انجام امور و یا عملی را بر خلاف مفاد اساسنامه یا مغایر با مصالح » بنیاد «و مصوبات هیات امنا انجام دهند.

-24-8 استماع و رسیدگی به گزارش هیات مدیره، مدیر عامل و بازرسان .

-24-9 تصویب و تایید بیلان مالی .

ماده 25- در کلیه جلسات هیات امنا، می بایست صورت جلسه، تنظیم و در دفتری مخصوص ثبت و توسط کلیه اعضا امضا گردد 0

هیات مدیره :

ماده 26- هیات مدیره شامل 7 عضو اصلی و 2 عضو علی البدل بوده که از بین اعضای هیات امنا و با رای ایشان ، به مدت 2 سال انتخاب می گردند .

ماده 27- اعضای هیات مدیره در اولین جلسه و از بین اعضای خود می بایست رئیس و نایب رئیس هیات مدیره را انتخاب کنند .

ماده 28- جلسات هیات مدیره حداقل هر دو هفته یک بار تشکیل و با حضور حداقل نصف بعلاوه یک نفر که یکی از آنها رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره باشد رسمیت یافته و مصوبات آن با حداقل 4 رای مثبت از کل آرا نافذ خواهد بود .

ماده 29- مصوبات هیات مدیره، در دفتری مخصوص ثبت و به امضای اعضا رسیده و در محلی امن نگهداری می گردد .

ماده 30-عدم حضور هر یک از اعضای هیات مدیره، بدون دلیل موجه در سه جلسه متوالی ، به منزله انصراف وی تلقی و عضو علی البدل ، جایگزین وی می شود .

تبصره 1- غیر موجه بودن غیبت با نظرهیات مدیره و پس از اخذ دفاعیات فرد غایب مشخص می شود .

ماده 31 – وظایف و اختیارات هیات مدیره شامل موارد زیر است :

-31-1 اجرای مصوبات هیات امنا و تنظیم سایر برنامه های اجرایی » بنیاد «.

-31-2 ارائه پیشنهاد به هیات امنا جهت انتخاب مدیر عامل.

-31-3 بررسی پیشنهادات و برنامه های مدیر عامل و تصویب آن.

-31-4 تهیه ترازنامه مالی و ارایه به هیات امنا.

-31-5 هیات مدیره مجاز به تعیین میزان حقوق، مزایا و هر گونه پاداش به پرسنل و مدیر عامل می باشد.

مدیر عامل :

ماده 32-مدیر عامل، مسئول انجام کلیه امور جاری» بنیاد « تحت نظارت هیات مدیره می باشد.

ماده 33- شرح مسئولیتها ، حدود وظایف مدیر عامل و معاونین وی، طبق آئین نامه هایی است که هیات مدیره، تصویب می نماید.

ماده 34- مدیر عامل می تواند از بین اعضا هیات مدیره یا خارج از آن باشد که در صورت دوم فا قد حق رای می باشد .

تبصره 1- انتخاب مدیر عامل خارج ازاعضای » بنیاد « بلامانع است .

ماده 35- کلیه مکاتبات » بنیاد «با امضای مدیر عامل بوده و در غیاب وی قائم مقام منتخب وی دارای حق امضا می با شد.

بازرسان :

ماده 36- بازرسان به ترتیب آرا ، 2 نفر اصلی و 1 نفر علی البدل بوده که از بین اعضای » بنیاد « به مدت 1 سال توسط مجمع عمومی انتخاب می شوند .

تبصره 1- انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است.

ماده 37- بازرسان، می بایست حداقل هر شش ماه یکبار به انجام بازرسی پرداخته و نتایج را به هیات امنا گزارش نمایند. همچنین ارائه گزارش سالانه به مجمع عمومی توسط بازرسان انجام می گیرد.

ماده 38- بازرسان در هر زمان، به طور جداگانه یا به اتفاق حق رسیدگی به اسناد و بازرسی کلیه امور مالی » بنیاد « را خواهند داشت.

ماده 39- بازرسان همراه با 2 نفر از اعضا هیات امنا ، تواما” در صورت لزوم می توانند تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را درخواست نموده و رئیس هیات امنا دعوت از کلیه اعضای رسمی و تشکیل مجمع عمومی فوق العاده را طی حداکثر یک ماه به عهده خواهد داشت.

ماده 40- در صورت انصراف یا فوت یک یا هر دو بازرس، بازرس علی البدل انجام وظیفه نموده و در اولین جلسه مجمع عمومی انتخابات بازرسان برگزار خواهد شد.

منابع و امور مالی :

ماده 41- ابتدای هر سال مالی ، اول فروردین ماه و پایان آن آخر اسفند ماه همان سال خواهد بود .

تبصره 1- ابتدای اولین سال مالی ، زمان شروع به کار » بنیاد « می باشد.

ماده 42- مهلت ارائه ترازنامه توسط هیات مدیره حداکثر تا سی و یکم خرداد ماه سال بعد می باشد 0

ماده 43- حسابداری امور مالی » بنیاد « به عهده حسابدار که به پیشنهاد مدیر عامل و تایید هیات مدیره انتخاب و زیر نظر مدیرعامل فعالیت دارد، می باشد .

ماده 44-اسناد مالی کلیه پرداخت ها و تعهدات » بنیاد « با امضای ثابت رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس و مدیر عامل و مهر« بنیاد « خواهد بود .

ماده 45 – منابع مالی» بنیاد « شامل موارد ذیل می باشد :

-45-1مبلغ یک میلیون ریال که توسط هیات موسس به عنوان کمک بلاعوض در شروع کار اهدا می گردد.

-45-2 هدایا، کمکهای مردمی، نذورات و وامهای دریافتی از صندوقهای قرض الحسنه، بانکها، سازمانها و اشخاص، درآمد حاصل از هر نوع فعالیت اقتصادی و حق عضویت اعضا که میزان آن توسط هیات امنا تعیین می گردد.

ماده 46- » بنیاد « می بایست در یکی از شعب بانکهای رسمی کشور، افتتاح حساب نموده و کلیه دریافتها و پرداخت ها از طریق این حساب صورت گیرد.

ماده 47- نحوه هزینه کرد » بنیاد « به شرح زیر می باشد:

-47-1 در مواردی که اهدا کننده نحوه هزینه کرد را مشخص می نمایند، به همان صورت تعیین شده اقدام خواهد شد.

-47-2 در مواردی که نحوه هزینه کرد به اختیار » بنیاد « واگذار می گردد، طبق کارشناسی هیات مدیره و تصویب هیات امنا اقدام خواهد شد .

تسویه و انحلال :

ماده 48- » بنیاد « با پیشنهاد دو سوم از اعضای رسمی » بنیاد « یا دو سوم از اعضای هیات امناء و تایید مجمع عمومی فوق العاده منحل می گردد .

ماده49- در صورت انحلال » بنیاد « هیات تسویه که شامل هفت نفر به انتخاب مجمع فوق العاده می باشد ، تشکیل می گردد .

تبصره 1- مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل، بازرسان و حسابدار، حق عضویت در هیات تسویه را نداشته ولی موظف به همکاری کامل با هیات تسویه می باشند .

ماده 50- هیات تسویه به محض تشکیل کلیه وجوه، اموال منقول و غیر منقول را از هیات مدیره تحویل و نسبت به حسابرسی و پرداخت دیون و بدهی های » بنیاد «طبق نظر کارشناسی و قانونی اقدام خواهد نمود 0

تبصره 1 – پرداخت بدهی به اعضای رسمی جامعه » بنیاد « بعد از تسویه حساب کامل با افراد و سازمانهای خارج از » بنیاد «خواهد بود 0

تبصره 2- هیات تسویه، مجاز به استفاده از نظر کارشناسان خبره می باشد 0

ماده 51- در صورت مثبت بودن ترازنامه مالی، وجوه باقی مانده تحت نظر هیئت تسویه صرف انجام امور خیر با اولویت کارهای جاری نیمه تمام می گردد.

ماده 52- در تمام مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده، هیات امنا به عنوان بالاترین رکن » بنیاد « تصمیم گیری خواهدکرد.

ماده 53 – این اساسنامه شامل 53 ماده و 52 بند و 17 تبصره می باشد
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/28
تعداد بازدید:
24471
Powered by DorsaPortal