۱۴۰۲ چهارشنبه ۱۷ خرداد
Wednesday, June 7, 2023
سال 1401 تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین
جستجو
مدیریت امور مالی
• انجام کلیه امور مالی دانشگاه طبق مقررات
• دریافت و وصول درآمدهای عمومی و اختصاصی دانشگاه
• تهیه و تنظیم اطلاعات مالی لازم در موارد مختلف دریافتها، پرداختها و اعتبارات و تعهدات، نگهداری دفاتر اعتبارات و تهیه گزارشات لازم جهت مسئولین داخل و خارج دانشگاه
• رسیدگی به اسناد و سیستم‌های حقوق و مزایای کارکنان از نظر انطباق با مقررات
• وصول و ایصال مطالبات دانشگاه از اشخاص و مؤسسات براساس مقررات و اسناد قراردادهای موجود
• نظارت و کنترل سیستمهالی مالی
• همکاری در تهیه و تدوین بودجه جاری و عمرانی دانشگاه
• نگهداری و تنظیم اسناد مالی
• رسیدگی به اسناد مالی دانشگاه از حیث تطابق مقررات و آیین‌نامه‌های مالی
• نظارت بر مصرف صحیح اعتبارات از طریق رسیدگی قبل و بعد از آن
• اعمال نظارت در حفظ، نگهداری و تنظیم دفاتر اموال و مراقبت در اجرای قوانین و مقررات مربوط به آیین‌نامه‌های اموال دولتی و نحوه استفاده از آنها
• تهیه و تنظیم گزارشهای عملکرد مالی جهت ارایه به معاونت اداری و مالی
• تنظیم برنامه کار واحدهای تابعه و کنترل و نظارت کار آنها
• مزایده و مناقصه
• انجام سایر امور محوله از طرف مقام مافوق
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/05
تعداد بازدید:
2385
Powered by DorsaPortal