۱۴۰۳ جمعه ۵ مرداد
Friday, July 26, 2024
سال جهش تولید با مشارکت مردم
جستجو
استانداردهای حسابداری بخش عمومی
 
 شماره استاندارد  عنوان استاندارد  Pdf
 10  استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 10: رویه‌های حسابداری، تغییر در برآوردهای حسابداری و اشتباهات  دانلود
 9  استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 9: حسابداری مخارج تامین مالی  دانلود
 8  استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 8: ذخایر، بدهی های احتمالی و دارایی های احتمالی  دانلود
 7  استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 7:دارایی های نامشهود  -
 6 استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 6: موجودی ها   دانلود
 5   استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 5: دارایی های ثابت مشهود  دانلود
 4  استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 4: درآمدهای حاصل از عملیات مبادله‌ای  دانلود
 3   استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره3: درآمد حاصل از عملیات غیرمبادله ای(مالیات و انتقالات)  دانلود
 2   استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره2: نحوه ارائه اطلاعات بودجه ای در صورت های مالی  دانلود
 1  استاندارد حسابداری بخش عمومی شماره 1: نحوه ارائه صورت های مالی  دانلود
    مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی - اهداف گزارشگری مالی  -
    مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی - واحد گزارشگر  دانلود
   مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی - عناصر صورت های مالی  دانلود
   مفاهیم نظری گزارشگری مالی بخش عمومی - ویژگی های کیفی اطلاعات مندرج در گزارش های مالی با مقاصد عمومی  دانلود
تاریخ به روز رسانی:
1398/07/02
تعداد بازدید:
25488
Powered by DorsaPortal